prev next

W naszym gabinecie proponujemy Państwu możliwość skorzystania z psychoterapii długoterminowej, terapii par oraz ze wsparcia psychologicznego, rozumianego jako pomoc - poradnictwo - counselling - w bieżącej sytuacji życiowej. Proponujemy także coaching biznesowy - dla osób chcących pracować nad skutecznością w osiąganiu celów i lepszym radzeniu sobie w środowisku pracy.

Counselling/Poradnictwo to forma pomocy psychologicznej skierowana głównie do osób poszukujących wsparcia w aktualnych trudnościach, w rozwiązaniu różnych problemów życiowych dotyczących ich samych lub ich relacji z bliskimi. Nie każdy kontakt z psychologiem oznacza konieczność psychoterapii. W znaczącej części problemów życiowych counselling jest odpowiednią formą pomocy psychologicznej.

Psychoterapia dotyczy w większym stopniu oddziaływania w obszarze klinicznym. Skierowana jest do osób, które borykają się np. z zaburzeniami nastroju lub potrzebują długotrwałej pracy nad zmianą schematów funkcjonowania w relacji ze sobą lub innymi.

W obu tych przypadkach kontakt z psychologiem i jego wsparcie może pomóc w głębszym zrozumieniu sytuacji, czasem w znalezieniu rozwiązania lub uświadomieniu sobie potrzeby pracy psychoterapeutycznej albo pomocy medycznej. Obecność psychologa w trudnych sytuacjach może być wsparciem w przejściu przez trudną sytuację życiową lub początkiem zmiany.

Psycholog Psychoterapia Warszawa Ursus


Przykładowe problemy w życiu osobistym:

 • Funkcjonowanie w związkach
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia nastroju
 • Sytuacje kryzysowe
 • Uzależnienie i współuzależnienie, DDA
 • Doświadczanie przemocy
 • Rozstania z osobami bliskimi
 • Utrata bliskiej osoby
 • Problemy zdrowotne
 • Ciąża i macierzyństwo
 • Problemy wychowawcze
 • Mobbing w szkole
 • Kontakty z rodzicami
 • inne, odczuwane jako cierpienie...

Przykładowe problemy lub wyzwania w życiu zawodowym:

 • Nowe zadania wymagające nowych umiejętności
 • Debiut na stanowisku kierowniczym
 • Kierowanie zespołem projektowym
 • Zwiększenie zakresu odpowiedzialności i wymagań
 • Przekraczanie blokad i ograniczeń
 • Zwiększanie zasobów interpersonalnych
 • Relacje ze współpracownikami
 • Zmiany w środowisku pracy
 • Awans, degradacja
 • Mobbing
 • Relacje z przełożonym
 • ...